• KVKK

  GÖLCÜK TRUZİM TAAH. PAZ. MÜŞV. ENERJİ İNŞ. TEMİZLİK VE GAZ DAĞITIM AŞ.

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

  AYDINLATMA METNİ

   

  Veri Sorumlusu: Gölcük Turizm Taah. Paz. Müşv. Enerji inş. Temizlik ve Gaz Dağıtım AŞ.

   

  Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı No:121 Gölcük Belediyesi Binası – 0262 413 10 01

   

  Biz, Gölcük Turizm Taah. Paz. Müşv. Enerji inş. Temizlik ve Gaz Dağıtım AŞ. (“GÖLAŞ” veya “Şirket”) olarak müşterilerimiz, abonelerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilgili gerçek kişilerin uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun” veya “KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

   

  Bu çerçevede KVKK ile veri sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

   

  Şirketimiz ile müşteri, abone, tedarikçi veya çalışan ya da çalışan adayı sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’a uygun olarak, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, Kanunda öngörülen kurum veya kuruluşlara aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

   

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

   

  Kişisel Verileriniz;

  • Hukuka ve Dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde
  • İşlenme Amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
  • Doğru ve Güncel olarak
  • Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

   

   

  Veri Sorumlusu olarak kişisel verileriniz;

   

  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için
  • Şirketimizin ticari ve iş stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması
  • Pazarlama faaliyetlerinin yapılması
  • İş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin geliştirilmesi
  • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi
  • Şirketimizin kullanımında olan lokasyonlarda fiziksel güvenliğin ve denetimin sağlanması (Güvenlik Kamera Sistemleri ile)
  • Müşteri, çalışan, tedarikçi (yetkili) ilişkilerinin kurulması
  • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve sair üçüncü kişiler ile birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması
  • Şirketimizin İnsan Kaynakları politikasının yürütülmesi
  • Şirketimiz ürün ve hizmetlerinde ödeme politikaları kapsamında gerekli tedbirlerin alınması
  • Özel protokoller kapsamında hizmet almanın gerekli olduğu durumların yönetilmesi
  • Konaklama hizmetleri için Rezervasyon ve iletişimin sağlanması
  • Konaklama hizmetlerinde interaktif ödeme yöntemlerinin uygulanması ve koruma altına alınması (Havale/EFT)
  • İlgili Kanun ve Mevzuatlar gereğince Kamu güvenliğinin sağlanması amaçları ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

   

  Çalışanlarımızın verileri, 4857 Sayılı İş Kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatların öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini artırmak, iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz ve Şirketimizin yetkilendirdiği tüzel veya gerçek kişiler tarafından işlenmektedir.

   

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

   

  Kişisel Verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak Düzenleyici, Denetleyici Resmi Kurumlar ile paylaşılacaktır.

   

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

   

  Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

   

  Kişisel Verileriniz şirketimiz tarafından muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, tüketici şikâyet formları gibi araçlar üzerinden Şirketimiz ile yapılan yazılı ve sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

   

  Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

   

  KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini
  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Kişisel verilerinizi aktarılıp aktarılmadığı öğrenme
  • Kişisel Verilerinizi eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • İşlenmiş verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize çıkan bir sonucun oluşmasına itiraz etme
  • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeni ile zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

   

  Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize ileteblirsiniz.

   

  Yazılı talebinizi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı No:121 Gölcük Belediyesi Binası Gölcük / Kocaeli adresine ıslak imzalı olarak veya golas@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalananmış olarak gönderebilirsiniz.

   

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin